En mässa blir två 2022!

Den 26 – 28 augusti 2022 är det äntligen dags att återuppta Marstrand Boat Show. I år är ambitionen att samla branschens alla motorbåtar för en fantastisk flytande mässa. Därför byter vi också namn till Marstrand Motorboat Show. Segelbåtarna kommer att hålla till på Orust Sail Boat Show som vi arrangerar tillsammans med Öppet Varv på Ellös samma helg.

Sweboat och Hallberg-Rassy i nytt samarbete om segelbåtsmässa på Orust

Fram till och med 2016 arrangerade Sweboat, tillsammans med Hallberg-Rassy, Öppna Varv på Orust.
Fr o m 2017 arrangerar Sweboat Marstrand Boat Show och Hallberg Rassy arrangerar Öppet Varv i Ellös.
Dessa två arrangemang har konkurrerat om samma helg, delvis samma besökare och samma utställare – segelbåtsföretagen och de tillbehörsföretag vars målgrupp är segelbåtsägare.
Nu har Sweboat och Hallberg-Rassy bestämt sig för att fr o m 2022 tillsammans arrangera en gemensam segelbåtsmässa i Ellös och arbetsnamnet är ”Orust Sailboat Show – med Öppet Varv”. Öppet Varv kommer fr o m 2022 vara namnet på den del av segelbåtsmässan i Ellös där Hallberg-Rassy erbjuder visningar av sin båtproduktion på varvet samt deras tillbehörsbutik Hallberg-Rassy Parts. Sweboat fortsätter även att arrangera mässan i Marstrand samma helg, under arbetsnamnet ”Marstrand Motorboat Show”.
Välkomna nästa år den 26 – 28 augusti!