Båtmässan Marstrand arrangeras av
Sweboat – Båtbranschens Riksförbund.

Läs mer om oss på www.sweboat.se


Kontaktuppgifter
Telefon: 08-449 55 90
E-post: info[at]sweboat.se*
Postadress: Sweboat – Båtbranschens Riksförbund
Box 92065, 120 07 Stockholm

Mässansvarig:
Malin Troberg Lindén
Telefon: 08-449 55 91
E-post: mtl[at]sweboat.se*

Försäljningsansvarig:
Stefan Berne
Telefon: 076-135 90 90
E-post: sb[at]sweboat.se*

Marknads- & kommunikationsansvarig:
Patric Borén
Telefon: 08-449 55 97
E-post: pb[at]sweboat.se*

* ersätt [at] med @